Projekt S4EG je namenjen izobraževalcem in organizacijam za izobraževanje odraslih. Organizacije za izobraževanje odraslih v Evropi poskušajo narediti pozitivne spremembe za učeče se odrasle, jim pomagati pri pridobivanju nove izobrazbe, ponujati neformalno vseživljenjsko učenje in svetovati ob vstopu na trg dela. Če bodo te organizacije razvijale in nadgrajevale svoje osnovne dejavnosti, ki še vedno temeljijo na tradicionalnih učnih metodah, bodo lahko imele veliko večji učinek.

Naša prednostna naloga je pomagati razumeti igrifikacijo in koncepte igranja resnih iger ter s tem uporabo inovativnih načinov nadgradnje zaposlitvenih veščin udeležencev v izobraževanju odraslih. Ker bodo izobraževalci odraslih podprti z uporabo inovativnih metod in orodij pri učnih načrtih, bo to okrepilo njihove kompetence, kar bo pomembno prispevalo k nadgradnji mehkih veščin bodočih delodajalcev.

Cilji projekta:

 • Omogočiti izobraževalcem odraslih, da pridobijo sposobnost izvajanja igrifikacije kot del učnih načrtov za izboljšanje ključnih kompetenc odraslih udeležencev;
 • Izboljšati znanje o inovativnih pedagoških orodjih in novih tehnologijah v izobraževanju odraslih;
 • Izboljšati mehke veščine za povečanje možnosti zaposlitve odraslih udeležencev;
 • Boljše razumevanje pričakovanj in potreb v učnih okoljih s poudarkom na resnih igrah
about, s4eg

Ciljne skupine

about, s4eg

Neposredne

 • Izobraževalci odraslih
 • Združenja ustanov za izobraževanje odraslih
 • Strokovnjaki na področju izobraževanja odraslih
about, s4eg

Posredne

 • Odrasli udeleženci izobraževanja
 • Udeleženci v vseživljenjskem učenju
about, s4eg

Drugi pomembni deležniki

 • Ostale izobraževalne ustanove
 • Centri za socialno delo in zavodi za zaposlovanje
 • Mladinske organizacije
 • Oblikovalci politik

Učinek

 • Učni načrti za izobraževalce odraslih, ki bodo pripravljeni, bodo postali sestavni del delovne kulture v partnerskih organizacijah in bodo postali osnova za nov način izvajanja strateških ukrepov pri oblikovanju inovativnih učnih načrtov tudi pri drugih tečajih ali usposabljanjih za odrasle
 • Razvite metodologije usposabljanja bodo na voljo na projektnem portalu in bodo uporabljane, razmnoževane ali se bodo prilagodile novim oblikam, pri čemer bo doseženo visoko število uporabnikov
 • Izboljšanje učiteljevih veščin z namenom, da skozi igrifikacijo razvija in krepi mehke veščine pri odraslih
 • Spletna platforma bo postala prostor, kjer bodo izobraževalne organizacije lahko izmenjavale najboljše prakse, orodja, metodologije in izzive pri igrifikaciji
about, s4eg