S4EG Zbirka študij primerov

Vsi partnerji bodo zbrali (in ocenili) primere dobrih praks o izvajanju igrifikacije v izobraževalnih organizacijah na različnih ravneh, s posebnim poudarkom na primerih izobraževanja odraslih. Vsak sodelujoči partner bo opravil ustrezne raziskave, da bo dobil pregled dobrih praks, ki že obstajajo.

share it, s4eg
share it, s4eg