S4EG Zbirka študij primerov

Vsi partnerji bodo zbrali (in ocenili) primere dobrih praks o izvajanju igrifikacije v izobraževalnih organizacijah na različnih ravneh, s posebnim poudarkom na primerih izobraževanja odraslih. Vsak sodelujoči partner bo opravil ustrezne raziskave, da bo dobil pregled dobrih praks, ki že obstajajo.

Dnevi
Ure
Minute
Sekunde
share it, s4eg
share it, s4eg