Ljudska univerza Ptuj

LUP je sodobno, uporabniku prijazno središče za izobraževanje odraslih, je znana po svoji strokovnosti, izkušnjami in bogato paleto programov za različne ciljne skupine. LUP je s skoraj 100-letnimi izkušnjami na področju formalnega in neformalnega izobraževanja vodilni center za izobraževanje odraslih v regiji. Ustanovila jo je Mestna občina Ptuj v izobraževalne namene, katerih izvajanje je v javnem interesu. LUP ponuja veliko število programov formalnega in neformalnega izobraževanja za poklicno in vsakdanje življenje, z velikim poudarkom na vključevanju starejših in s številnimi dejavnostmi za področje aktivnega staranja.

Naši programi so pretežno v domeni Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v zadnjih letih pa tudi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstva za kmetijstvo.

p-consulting.gr | Grčija

p-consulting.gr je družba za IT, izobraževanje in svetovanje s sedežem v Patrasu (Grčija). Glavni cilj družbe je zagotoviti:

  • kakovostne informacijske in svetovalne storitve v poslovnem smislu za podjetja v vseh gospodarskih sektorjih,
  • storitve usposabljanja, ki obravnavajo potrebe različnih ciljnih skupin (mladi, učitelji v osnovnih in srednjih šolah, ljudje iz ranljivih skupin, starejši, brezposelni, podjetniki itd.),
  • IT storitve, osredotočanje na spletni razvoj in ustvarjanje spletnih izobraževalnih platform,
  • upravljanje in razvoj projektnih storitev, ki so večinoma usmerjene v izboljšanje kakovosti ljudi, zlasti ljudi iz socialno ranljivih skupin.

METHODO ESTUDIOS CONSULTORES SL  | Španija

Método je špansko mednarodno svetovalno podjetje, osredotočeno na napredne storitve na področju usposabljanja, raziskav na področju socialnega dela, tehnologije in socialnih projektov z 18-letnimi izkušnjami. Naše glavno strokovno področje je usposabljanje za zaposlitev, zlasti prek načina e-učenja, na katerem smo med vodilnimi na španskem trgu, hkrati pa ponujamo tudi druge načine usposabljanja, kot je kombinirano učenje ali tradicionalno usposabljanje v učilnici. Že od samega začetka uporabljamo novo tehnologijo za zagotavljanje inovativnih rešitev, ki z zagotavljanjem rešitev za e-učenje, razvojem programske opreme, aplikacij in spletnega razvoja, optimizirajo vire naših udeležencev na področju usposabljanja. Izkušnje podjetja Método zagotavljajo sodelovanje pri nacionalnih in mednarodnih projektih, ima pa tudi dolgoletne izkušnje na področju znanja in najsodobnejših tehnologij. Od leta 2014 je Método kot partner in kot koordinator sodeloval v 12 evropskih projektih iz razpisov Erasmus + in H2020.

LYCEE ET DUPUY | Francija

Lycée C. et A. Dupuy-Greta du Velay je regionalni izvajalec poklicnega izobraževanja in usposabljanja odraslih, ki zajema 21 javnih srednjih šol, srednjih šol in šol na jugu regije Auvergne v Franciji. V odgovor na lokalne potrebe podjetij in drugih predpisovalcev usposabljanja (kot so regija, država ali Pôle) letno s štirimi svetovalci za usposabljanje, 45 inštruktorji in skupino poklicnih samostojnih delavcev, zagotavlja približno 300.000 ur usposabljanja za 2000-2500 udeležencev. Ustanovljena je bila leta 1975 in je članica mreže Greta, ki pokriva celotno francosko ozemlje z več kot 4350 centri za usposabljanje.

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. | Nemčija

(VHS Cham) je registrirano, neprofitno združenje na Zgornjem Pfalškem in velja za eno največjih izobraževalnih središč na Bavarskem. Približno 90 zaposlenih in 300 zunanjih sodelavcev opravlja administrativne, izobraževalne in izobraževalne dejavnosti v zavodu na 30 različnih lokacijah v okrožju Cham. V letu 2019 je VHS Cham izvedel več kot 1000 tečajev s področja družbe, poklica, jezikov, zdravja, kulture, posebnih tečajev (šole za drugo priložnost in programi opismenjevanja). VHS Cham nudi usmerjanje, svetovanje in poklicne informacije ter usposabljanja za pridobitev novih kvalifikacij, prilagojenih trgu dela. VHS Cham po vsej državi prevzema vodilno vlogo pri zasnovi in izvajanju nadnacionalnih projektov na področju poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih in ima evropsko mrežo različnih partnerskih institucij.

Center for Social Innovation (CSI) | Ciper

Center za socialne inovacije (CSI) je raziskovalna in razvojna organizacija, ki se osredotoča na spodbujanje socialnih inovacij, ki lahko pozitivno spremenijo lokalne, državne, regionalne in globalne entitete. Ti subjekti vključujejo, lokalne upravne agencije, neprofitne agencije, trgovinske subjekte in izobraževalne ustanove, niso pa omejeni na vlado. Skupino CSI sestavljajo kompetentni raziskovalci odprtega duha, podjetniki, vodje projektov, izobraževalci in strokovnjaki za informacijsko tehnologijo. CSI zagotavlja sposobnost in zmožnost prepoznavanja družbenih potreb, oblikovanja in izvajanja prilagojenih pobud ter je garant trajnostne rasti. Strokovna področja ekipe CSI zajemajo področja tradicionalnega izobraževanja in e-učenja, podjetništva, zagona podjetij, inovacij, ustvarjalnosti, pogajanj, svetovalnih storitev v zvezi z intelektualno lastnino, družbene odgovornosti, poslovnih svetovalnih rešitev, analitike podatkov, informacijskih tehnologij, upravljanja projektov, storitve ocenjevanja projektov, validacija izdelkov, usposabljanje in računalniške igre. CSI črpa znanje in spretnosti iz svoje široke svetovne mreže, ki vključuje akademske institucije, informacijska podjetja, javne službe, mednarodne organizacije, zagonska podjetja in javne storitve.