Učni načrt S4EG za izobraževalce odraslih

teach it, s4eg

V učnih načrtih S4EG bodo navedeni postopki in metodologije, ki so potrebni za izvedbo igranja, na treh ravneh: na organizacijski, učitelj/ mentor in udeleženec. Učni načrti bodo služili kot navodila o možnostih koriščenja, opisih različnih izvedb, o oceni resnih iger pripravljenih za učne načrte in za prihodnje ustvarjanje v novih organizacijah ali s strani učiteljev. Poseben del bo namenjen specifikaciji odraslih udeležencev, da bodo učitelji imeli ustrezne igrifikacijske veščine, potrebne za ocenjevanje in izvajanje resnih iger kot del procesa izobraževanja odraslih.