Učni načrt S4EG za izobraževalce odraslih

teach it, s4eg

V učnih načrtih S4EG bodo navedeni postopki in metodologije, ki so potrebni za izvedbo igranja, na treh ravneh: na organizacijski, učitelj/ mentor in udeleženec. Učni načrti bodo služili kot navodila o možnostih koriščenja, opisih različnih izvedb, o oceni resnih iger pripravljenih za učne načrte in za prihodnje ustvarjanje v novih organizacijah ali s strani učiteljev. Poseben del bo namenjen specifikaciji odraslih udeležencev, da bodo učitelji imeli ustrezne igrifikacijske veščine, potrebne za ocenjevanje in izvajanje resnih iger kot del procesa izobraževanja odraslih.

Dnevi
Ure
Minute
Sekunde