6 resnih iger za dvig zaposlitvenih veščin

Na podlagi izkušenj in ugotovitev raziskav, bodo partnerji izdelali 6 novih resnih iger, prilagojenih posebej za izobraževanje odraslih, z uporabo 6 ključnih kompetenc ali mehkih veščin, ki jih delodajalci v EU opredelijo kot najpomembnejše neformalne veščine. Resne igre S4EG bodo v prvi vrsti služile kot vir in metodološko gradivo, saj ponujajo 6 inovativnih učnih metod v izobraževanju odraslih in s tem spodbujajo vključevanje novih organizacij. Predstavljajo tudi osnovo za izvajanje razumljivih, odprtokodnih učnih načrtov S4EG.

Play It

Resne igre

Neverjetni scenariji

Komunikacijske sposobnosti

BRAIN - EM

Sodelovanje in timsko delo

Čustvena inteligenca

Upravljanje časa