Analiza potreb za strategijo igrifikacije za krepitev zaposlitvenih veščin odraslih učencev

Analiza potreb obsega širok nabor gradiv/orodij/najboljših praks na področju igrifikacije v izobraževanju, zlasti v izobraževanju odraslih in vseživljenjskem učenju. Na podlagi raziskav o metodologiji resnih iger in njihovi uporabi v izobraževanju bo pripravljeno splošno poročilo, v katerem bodo opisani proces igrifikacije in inovativne metode, ki bi jih lahko uporabili v izobraževanju odraslih.

Dnevi
Ure
Minute
Sekunde
learn it
learn-it-banner