Analiza potreb za strategijo igrifikacije za krepitev zaposlitvenih veščin odraslih učencev

Analiza potreb bo sestavljena iz obsežnega gradiva/ orodij/najboljših praks s področja gamifikacije v izobraževanju, zlasti v izobraževanju odraslih in vseživljenjskem učenju. Na podlagi raziskav o metodologiji resnih iger in njihovi uporabi v izobraževanju bo pripravljeno splošno poročilo, ki bo predstavilo postopek igranja in inovativne metode, ki bi jih lahko uporabili v izobraževanju odraslih.

Dnevi
Ure
Minute
Sekunde
learn it