Komunikacija

Communication-skills

Vprašalnik za poslušanje


Ko poslušate drugo osebo,…

Zamoti se(Zahtevano)
Poslušam samo dejstva(Zahtevano)
Prekinjam(Zahtevano)
Predvidevam, da druga oseba že ve(Zahtevano)
Vnaprej sodim(Zahtevano)
Se izklopim(Zahtevano)
Nisem pozoren/pozorna na neverbalne namige(Zahtevano)