Επικοινωνία

Communication-skills

Ακουστικό ερωτηματολόγιο


Όταν ακούω ένα άλλο άτομο,…

Αφαιρούμαι(Απαιτείται)
Πιστεύω μόνο σε γεγονότα(Απαιτείται)
Διακόπτω(Απαιτείται)
Υποθέτω ότι το άλλο άτομο γνωρίζει ήδη(Απαιτείται)
Προδικάζω(Απαιτείται)
Συντονίζομαι(Απαιτείται)
Αγνοώ τις μη λεκτικές ενδείξεις(Απαιτείται)