Emotional Intelligence

Emotional Intelligence

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη δεν αποτελεί μόνο μία αξιέπαινη, για όποι@ την κατέχει, κοινωνική αρετή, αλλά και μία πολύ χρήσιμη δεξιότητα στους σύγχρονους χώρους εργασίας. Αναλογιστείτε πώς θα αντιδρούσατε στα σενάρια που παρουσιάζονται μέσα από τις ερωτήσεις του παιχνιδιού, και δώστε πρωταγωνιστικό ρόλο στις κοινωνικές δεξιότητες!