ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PTUJΣλοβενία

Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Ptuj (LUP) είναι ένα σύγχρονο, φιλικό προς το χρήστη κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων, επαγγελματικά αναγνωρισμένο, πολύ έμπειρο με πλούσιο συνδυασμό προγραμμάτων για διαφορετικές ομάδες στόχους. Με σχεδόν 100 χρόνια εμπειρίας τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση, το LUP είναι το κορυφαίο κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων στην περιοχή. Το LUP ιδρύθηκε από τον Δήμο Ptuj για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η εφαρμογή των οποίων είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Προσφέρει μεγάλο αριθμό επίσημων και μη τυπικών προγραμμάτων μάθησης τόσο στην επαγγελματική όσο και στη καθημερινή ζωή, με μεγάλη έμφαση στην ένταξη των ηλικιωμένων μέσω πολλών δραστηριοτήτων για ενεργό γήρανση.

Τα προγράμματά μας υπάγονται κυρίως στον τομέα του Υπουργείου Παιδείας, Επιστημών και Αθλητισμού, καθώς και τα τελευταία χρόνια και στο Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Γεωργίας.

p-consulting.gr | Ελλάδα

Η p-consulting.gr είναι μια εταιρεία πληροφορικής, εκπαίδευσης και συμβουλευτικής με έδρα την Πάτρα (Ελλάδα). Κύριοι στόχοι της εταιρείας είναι η παροχή:

  • ποιοτικών επαγγελματικών υπηρεσιών πληροφορικής και συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανεξαρτήτως του τομέα δραστηριοποίησης τους.
  • υπηρεσιών εκπαίδευσης, που στοχεύουν στην κάλυψη αναγκών ποικίλων ομάδων στόχου (νέοι, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άνθρωποι που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, ηλικιωμένοι, άνεργοι, επιχειρηματίες κ.λπ.)
  • υπηρεσιών δημιουργίας ιστοσελίδων και online εκπαιδευτικών πλατφορμών
  • οργάνωσης και ανάπτυξης υπηρεσιών (μέσω της υλοποίησης Έργων), που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και κυρίως όσων ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

METHODO ESTUDIOS CONSULTORES SL  | Ισπανία

Η Metodo είναι μία διεθνής συμβουλευτική εταιρεία με έδρα την Ισπανία που επικεντρώνεται σε προηγμένες υπηρεσίες κατάρτισης, έρευνας κοινωνικής εργασίας, τεχνολογίας και κοινωνικών έργων με 18 χρόνια εμπειρία. Ο κύριος τομέας που ειδικευόμαστε είναι η κατάρτιση για την απασχόληση, ιδίως μέσω του τρόπου ηλεκτρονικής μάθησης, στον οποίο είμαστε μεταξύ των ηγετών στην Ισπανική αγορά, ταυτόχρονα παρέχουμε και άλλους τρόπους κατάρτισης, όπως η μεικτή μάθηση ή η παραδοσιακή εκπαίδευση στην τάξη. Από την αρχή, χρησιμοποιούμε νέα τεχνολογία για να παρέχουμε καινοτόμες λύσεις που βελτιώνουν τους πόρους των πελατών μας στον τομέα της εκπαίδευσης παρέχοντας λύσεις ηλεκτρονικής μάθησης, ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων. Η εμπειρία της Metodo εξασφαλίζει τη συμμετοχή τόσο σε εθνικά όσο και σε διεθνή έργα και έχει πολυετή εμπειρία στη γνώση και τις τεχνολογίες της τέχνης. Από το 2014, η Metodo έχει συμμετάσχει σε 12 Ευρωπαϊκά Έργα από προσκλήσεις Erasmus+ και το Η2020, ως εταίρος και ως συντονιστής.

LYCEE ET DUPUY | Γαλλία

Το Lycée C. et A. Dupuy- Greta du Velay είναι περιφερειακός πάροχος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων που συγκεντρώνει 21 δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γυμνάσια και κολέγια στα νότια της περιφέρειας Auvergne στη Γαλλία. Με 4 συμβούλους κατάρτισης, 45 εκπαιδευτές και μία ομάδα επαγγελματιών free-lancers, παρέχει περίπου 300.000 ώρες κατάρτισης ετησίως σε 2.000-2.500 μαθητές, ανταποκρινόμενοι στις τοπικές ανάγκες των εταιρειών και άλλων εγγεγραμμένων μελών κατάρτισης (όπως η Περιφέρεια, το Κράτος ή του κυβερνητικού οργανισμού Pole emploi). Ιδρύθηκε το 1975 και είναι μέλος του δικτύου Greta καλύπτοντας ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια με περισσότερους από 4.350 χώρους εκπαίδευσης.

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. | Γερμανία

Το Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (VHS Cham) είναι μία εγγεγραμμένη, μη κερδοσκοπική ένωση στο Ανώτατο Παλατινάτο και μετρά ως ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων στη Βαυαρία. Περίπου 90 εργαζόμενοι και 300 ελεύθεροι επαγγελματίες ολοκληρώνουν τις διοικητικές, διδακτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ιδρύματος σε 30 διαφορετικές τοποθεσίες στην περιοχή του Cham. To έτος 2019 το VHS Cham πραγματοποίησε περισσότερα από 1.000 μαθήματα στον τομέα της κοινωνίας, του επαγγέλματος, των γλωσσών, της υγείας, του πολιτισμού, των ειδικών μαθημάτων (σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και προγράμματα αλφαβητισμού). Το VHS Cham παρέχει καθοδήγηση, συμβουλευτική και επαγγελματική πληροφόρηση, καθώς και κατάρτιση προκειμένου να προσαρμοστούν τα νέα προσόντα στην αγορά εργασίας. Το VHS Cham σε εθνικό επίπεδο αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο όσον αφορά τη σύλληψη και την υλοποίηση διακρατικών σχεδίων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων και διαθέτει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο διαφόρων ιδρυμάτων εταίρων.

Center for Social Innovation (CSI) | Κύπρος

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει μία θετική αλλαγή στις τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες οντότητες. Αυτές οι οντότητες περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται ανοιχτόμυαλους, πλήρως εξοπλισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και ειδικούς πληροφορικής. Το CSI περιλαμβάνει την ικανότητα και τη δυνατότητα εντοπισμού κοινωνικών αναγκών, σχεδιασμού και υλοποίησης προσαρμοσμένων πρωτοβουλιών και παροχής βιώσιμης ανάπτυξης. Οι τομείς εξειδίκευσης της ομάδας CSI είναι στους τομείς της παραδοσιακής εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, των νεοσύστατων επιχειρήσεων, της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, των διαπραγματεύσεων, των συμβουλευτικών υπηρεσιών IP, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της ανάλυσης δεδομένων, των τεχνολογιών πληροφοριών, της διαχείρισης έργων, των υπηρεσιών αξιολόγησης έργων, της επικύρωσης προϊόντων, της κατάρτισης και του παιχνιδιού υπολογιστών. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυό του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, εταιρείες πληροφορικής, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, νεοσύστατες επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες.