Communication Skills

Communication Skills

Συμμετέχετε σε μία συζήτηση που λαμβάνει χώρα σε ένα εργασιακό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψιν τις κάρτες· να είστε σε ετοιμότητα, καθώς η συζήτηση μπορεί να λάβει αναπάντεχη τροπή!