Εκπαιδευτικό πρόγραμμα απόκτησης δεξιοτήτων απασχόλησης μέσω εκπαιδευτικών παιχνιδιών για εκπαιδευτές ενηλίκων

teach it, s4eg

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα S4EG θα απαριθμήσει τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες που απαιτούνται για την εφαρμογή του gamification σε 3 επίπεδα: οργανωτικό, εκπαιδευτικό και επίπεδο συμμετεχόντων. Τα προγράμματα σπουδών θα λειτουργήσουν ως κατευθυντήρια γραμμή για τις δυνατότητες εκμετάλλευσης, τις περιγραφές των διαφόρων υλοποιήσεων, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών που προετοιμάζονται για τα προγράμματα σπουδών και για τη μελλοντική δημιουργία σε νέους οργανισμούς ή από εκπαιδευτικούς. Το ειδικό μέρος θα αποδοθεί στις προδιαγραφές των ενηλίκων εκπαιδευτών, ώστε να εφοδιαστούν οι εκπαιδευτικοί με τις δεξιότητες του gamification που απαιτούνται για την αξιολόγηση και την εφαρμογή εκπαιδευτικών παιχνιδιών στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπαίδευσης ενηλίκων.

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα